ارغوان ناب

عاشقانه اي براي همه

دنيا

هميشه ازخدا نخواه كه همه ي دنيا روبهت بده،

                                       

                                                       ازش بخواه كسي روبهت بده كه تورو به همه ي دنيا نده.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 13:48  توسط زهرا  | 

ارزش اشك


ميدوني گاهي اشك ازلبخند باارزشتره؟چون لبخند روبه هركسي ميتونِي بدي،ولي اشك روبراي كسي مي
ريزي كه نميخواي ازدستش بدي.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 17:22  توسط زهرا  | 

خط موازي


ساعت هندسه معلم گفت: 2خط موازي هيچگاه بهم نمي رسن مگر اينكه شكسته شوند.من از وسط كلاس بلندشدم
وگفتم: من كه به خاطرش شكستم،پس چرا بهش نرسيدم؟معلم خنده تلخي كرد و گفت: شايد اوبه خاطر ديگري شكسته
باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 17:18  توسط زهرا  |